Slider 1
SLider 14
Slider 5
slider 4
Slider 15
Slider 7
Slider 9
Slider 11
Slider 3
Slider 13
Slider 12
Slider 1

Montessori

Leer mij het zelf doen

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Het doel van Maria Montessori bij de opvoeding van kinderen was dat het kind, eenmaal volwassen geworden, in staat is zelfstandig, als vrij mens zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Deze vrije mensen zouden uiteindelijk een betere samenleving tot stand moeten kunnen brengen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen een belangrijke plaats in. Dat dit aangeleerd moet worden is duidelijk. Werken aan deze vaardigheden zijn dan ook vanzelfsprekend binnen het montessorionderwijs. 

Nieuws

Kalender

  

24-1

Start nationale voorleesdagen

26-1

Carnaval versieren

29-1

MR-overleg

30-1

Bibliotheekbezoek middenbouw

2-2

Lesvrije dag

9-2

Carnaval op school

13-2

verslaggesprekken

15-2

verslaggesprekken

16-2

Atelier onderbouw en middenbouw

20-2

Toppresentatie met ouders

26-2 t/m

2-3

voorjaarsvakantie

7-3

Landelijke montessori dag

29-03

Continurooster


Klik hier om naar de kalender te gaan