Nieuws

schoolweek 27

Een gymles van Bovenbouw C

Het doel van de gymles was goed samenwerken. De groep werd in 3 groepen verdeeld. We gingen een estafette doen. Het parcours was in vier onderdelen verdeeld.

Eerste deel: In het begin stond er een pion. Daar lag een ring met linten omheen. Op de pion lag een bal. Deze moest je met z’n vieren, door de linten goed vast te houden, in de ring meenemen naar het volgende deel.

 

 

 

 

 

Tweede deel: De bal moest op de pion gelegd worden. Als de bal eraf viel, moest je weer opnieuw beginnen. Als de bal goed op de pion lag, moesten twee andere kinderen de bal tussen twee linten meenemen naar de volgende pion. De bal moest op de pion gelegd worden. Viel de bal eraf, moest je weer starten bij het tweede deel.

 

Derde deel: Twee kinderen moesten twee stokken pakken. Daartussen moest je de bal klemmen en naar de hoepel brengen. Liet je de bal vallen, dan moest je opnieuw starten bij het derde deel.

Vierde deel: Vanuit de hoepel moest de bal in de korf gegooid worden. Je had drie kansen. Lukte het niet, dan opnieuw starten bij het derde deel.

Als je klaar was: zo snel mogelijk naar het begin rennen en gaan zitten.

Iedereen was heel fanatiek. Hoe vaker we het spel speelden, des te beter ging het samenwerken.