Nieuws

schoolweek 6

Bijlage bij de weekbrief van 29 september 2017

 

Nieuws uit OBa,

Afgelopen vrijdag hebben wij een bezoekje gebracht aan Diergaarde Blijdorp. De kinderen zagen er enorm naar uit en hebben met elkaar de dagen afgeteld.
Wij zijn in een grote bus naar Blijdorp gebracht. Voor sommige kinderen was dit al een heel avontuur. Met uitspraken als: ‘wauw, schoolreis is echt cool’ was de heenweg al een succes!
Eenmaal in Blijdorp aangekomen zijn wij in verschillende groepjes uit elkaar gegaan. De vlindertuin was een favoriete attractie: kunnen we alle vlinders spotten? De kinderen maakten hier echt een sport van.
Maar uiteraard zijn ook de apen, olifanten, giraffen, ijsberen en andere dieren verrast met een bezoek.
De kinderen hebben genoten van dit gezellige uitstapje!
Wij doen natuurlijk nog veel meer in de klas. Zo hebben wij de afgelopen weken aan het thema: ‘my family’ gewerkt. Dit thema zal vandaag afgesloten worden. Volgende week gaan wij werken aan een nieuw thema: de Kinderboekenweek. Wij gaan dit jaar gruwelen en griezelen.
Wij zullen voornamelijk gaan werken naar aanleiding van het boekje: ‘De Gruffalo’ van Julia Donaldson. Het beloven twee leuke themaweken te worden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de middenbouw

 

Rekenonderwijs:

Rekenen is een verplicht vak op school. Op de meeste basisscholen wordt realistisch rekenonderwijs gegeven. Bij realistisch rekenen starten de kinderen eerst in een herkenbare en betekenisvolle situatie om daarna met behulp van modellen de stap naar de kale rekensom te maken. Op onze school gebruiken we de methode ‘Wereld in Getallen’.

 

De kinderen leren begrippen als ‘meer’, ‘minder’ en ‘evenveel’ en krijgen de 5 structuur aangeleerd. Er wordt geteld en gerekend tot en met 20 en kinderen moeten aan het eind van het jaar de ontbrekende getallen in de getallenrij tot en met 40 kunnen invullen. Er wordt ook gesplitst tot en met 10, dus het getal 10 als het ware in tweeën verdelen. Optellen en aftrekken tot en met 15 komt aan de orde en er wordt gerekend met het rekenrek tot en met 20.

 

De methode kent voor groep 3 een werkboek en een toets boek, daarnaast zijn er plusboeken, waarin de kinderen herhalings- en verrijkingssommen maken. De methode kent 12 blokken, elk van 15 lessen, één blok duurt ongeveer 3 weken. Alle rekenonderdelen komen in deze groep aan de orde, maar de nadruk ligt op het optellen en aftrekken tot 20. De getallen tot 100 moeten worden herkend, er wordt nog niet mee gerekend. De onderdelen delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld : uit 1 fles limonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen? Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.

 

Tip voor thuis​ : rekenen is overal! U kunt op verschillende momenten van de dag samen met uw kind getallen en bewerkingen oefenen, bijvoorbeeld :

Voor het slapen gaan: tellen tot zover je kunt, tellen met sprongen van 2.

Tijdens het lopen door een straat: huisnummers benoemen, even en oneven getallen benoemen.

Tijdens het tafeldekken: hoeveel borden (messen, vorken, lepels) heb je nodig, als elk gezinslid 2 sneetjes brood wil, zijn er dan genoeg sneetjes, hoeveel blijven er over of hoeveel zijn er tekort?

 

Groep 4 heeft eigenlijk dezelfde structuur als in groep 3. Ook hier gebruiken we de methode ‘Wereld in Getallen’. We herhalen veel + en – sommen tot 20. Vooral de – sommen blijken leerlingen wel lastig te vinden, dus veel herhaling is van belang. We gaan verder met de sommen tot 100, zowel plus als min. We oefenen met geld. We beginnen in groep 4 ook met de tafels, in het begin is dit in de vorm van herhaald optellen, maar later echt de tafels. Zo komen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 in groep 4 zeker aan de orde. Klok kijken doen we ook regelmatig. Nu niet alleen meer analoog, maar ook de digitale tijden komen aan bod.

 

De rekenles in groep 4 is eigenlijk verdeeld in 3 stukjes. Deel 1 is een stuk instructie van de leerkracht, deel 2 is het maken van de net uitgelegde stof door de leerlingen, dit noemen de leerlingen ‘de les maken’. Daarna heeft de leerling tijd om aan zijn/haar ‘taken’ te werken. Hiermee worden alle aangeboden strategieën nogmaals ingeoefend. Het is dan ook erg belangrijk dat een leerling aan het einde van de week deze taken afheeft!

 

Wat we ook zeker 3x per week doen in groep 4 is automatiseren. We maken dan een bladzijde sommen gedurende twee minuten en het is de bedoeling dat we dan zoveel mogelijk sommen af kunnen hebben. Deze sommen die we dan maken zijn dan ook niet heel moeilijk, maar hierbij gaat het echt om het rekentempo.

 

Natuurlijk hebben we naast deze methode ook onze Montessorimaterialen waar de leerlingen wel degelijk mee werken. Want ook het handelend werken bij rekenen is en blijft erg belangrijk. Montessorimaterialen als het 100 bord, het Pythagorasbord, het fichesspel, het gouden materiaal, de verschillende sommendozen, een keerbordje, een deelbordje en bijvoorbeeld de kralenkettingen komen in de middenbouw veel aan bod.

 

Vindt u het leuk om het rekenboek en schrift van uw zoon of dochter eens in te zien dan kan dat altijd. Loop dan na schooltijd even langs!

 

 

Avifauna:

Afgelopen vrijdag zijn we op schoolreis geweest naar Avifauna. En ondanks een regenbui zo af en toe hebben we een erg leuke dag gehad. Zowel op de heen als terugweg vielen de files mee dus de reis ging voorspoedig. In Avifauna hebben we genoeg dieren kunnen zien. Ook een hele mooie vogelshow hebben de meeste kinderen gezien. Sommige hebben gezien hoe de pelikanen en de pinguïns eten kregen. En natuurlijk is er ook gespeeld in de speeltuin. De juffen en de meester hebben de hele dag rondjes gelopen door het park en gezien dat alle groepjes het goed naar hun zin hadden! Fijn!

 

Theater en bos:

U heeft een mailtje ontvangen van ons over twee activiteiten die er binnenkort plaatsvinden in de middenbouw. Zo gaan wij naar het theater om naar een film te kijken en hebben we ook een boswandeling op het programma staan. Bij de deur van de klassen hangen intekenlijsten voor het vervoer, dus heeft u zin en tijd om een groepje te begeleiden, graag!

Dus alvast voor de agenda:              25 oktober 2017 boswandeling

                                                               6 november 2017 theater

 

Schoolfotograaf

Maandag 9 oktober

 

Tijd

Speelzaal

BSO-ruimte

08.30

OBa

OBb

09.15

Peuters a

OBc

10.00

Peuters a met broertjes en zusjes

MBa

10.45

MBb

 

11.30

MBd

BBb

12.00

Ambulante teamleden

13.00

BBd

overblijfteam

13.30

EBb

Broertjes/zusjes EBb/BBb/BBd

14.15

Broertjes/zusjes

MBa/MBb/MBc/MBd

Broertjes/zusjes OBa/OBb/OBc

15.00

Open inschrijving

 

Dinsdag 10 oktober

               

Tijd

Speelzaal

BSO-ruimte

08.30

BBa

EBa

09.15

Peuters b

Peuters c

10.00

Broertjes en zusjes peuters

Broertjes en zusjes peuters

10.45

EBc

EBd

11.30

MBc

BBc

12.00

Ambulante teamleden

13.00

Broertjes/zusjes EBa/EBc/EBd

Broertjes/zusjes

BBa/BBc

 

Na schooltijd is er gelegenheid voor ouders om met hun kind op de foto te gaan of om met kinderen die niet meer op school zitten op de foto te gaan. De intekenlijst daarvoor komt op de bruine deuren te hangen.