Peutergroepen

Peutergroep

De Trinoom heeft een eigen peutergroep voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar. In een goede sfeer en veilige omgeving kunnen peuters, onder deskundige begeleiding, ontdekken en leren. Onze peutergroep sluit voor wat betreft pedagogische aanpak, onderwijs en organisatie aan bij de basisschool. We maken gebruik van elkaars faciliteiten en doen waar mogelijk mee aan de activiteiten zoals die op de basisschool plaatsvinden. De werkwijze van de peutergroep is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori, waarbij het doel is, de zelfstandigheid en ontwikkeling van de peuters te bevorderen in een goede sfeer en veilige omgeving. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Hiermee creëren wij een didactisch en pedagogisch doorlopende leerlijn vanaf 2 jaar.

Kinderen vanaf twee jaar  kunnen worden geplaatst. Kinderen bezoeken de peutergroep op twee vaste ochtenden per week. Kinderen kunnen ook 2, 3 of 4 dagdelen komen. De tijden van de peutergroep zijn gelijk aan die van de school.  

Hier vindt u ons inspectierapport van 2018.