De Trinoom

Leer mij het zelf doen

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar uw kind zich op de eerste plaats veilig kan voelen. Wij willen er samen met uw kind en u voor zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige en uitdagende leeromgeving.
Binnen de kaders die de leerkracht biedt krijgt uw kind de mogelijkheid om zich zo veel mogelijk in eigen tempo te ontwikkelen, gebruik makend van de eigen interesses en kwaliteiten.
Montessorimaterialen ondersteunen het leerproces waar mogelijk.
Wij streven er naar om uw kind op te voeden tot een zelfstandig mens die zich staande kan houden in de maatschappij door onder andere verantwoordelijke keuzes te maken.

Heeft u interesse in onze peutergroep of basisschool?
Dan kunt u contact opnemen met de directie via 0180-623770


Zomervakantie
Startdatum/tijd:
maandag 15 juli 2024
Einddatum/tijd
zondag 25 augustus 2024
Terugkerende gebeurtenis
Eenmalige gebeurtenis
Prioriteit:
Normaal
Omschrijving:
Aangemaakt door Lilian Op woensdag 17 mei 2023

Belangrijke Documenten

Schoolgids 2024-2025.pdf
Verlofaanvraag.pdf
Voor andere documenten klik hier.

De Trinoom gelooft in wie jij bent & wat jij kan.

Hoe jij zelfstandig vanuit vertrouwen komt tot leren en omgaat met jezelf en jouw omgeving.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT