De dagindeling


De dagindeling in onze montessoripeutergroep verloopt volgens een voor de kinderen duidelijk herkenbaar en volgens een vast patroon.
Het kind kan aan de hand van dagritmekaarten, waarop de dagelijkse activiteiten zijn afgebeeld, zien hoe de dag verloopt.

Er wordt gewerkt met diverse materialen, waaronder montessorimaterialen. Deze doen een beroep op alle zintuigen van het kind. Dit is van belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Kennis verkregen uit ervaringen die zijn opgedaan met de eigen zintuigen is de basis voor verdere ontwikkeling. De begrippen groot-klein worden bijvoorbeeld aan de hand van de roze toren aangeboden; de peuters ervaren de toren zowel zichtbaar als tastbaar.

De taalontwikkeling, van zowel Nederlands- als anderstalige kinderen, wordt gestimuleerd door verschillende spel-, vertel- en luistervormen.

De kinderen nemen deel aan:

• het kringgesprek, activiteiten daarin zijn:
- liedjes zingen
- vertellen en naar elkaar luisteren
- versjes opzeggen
- taalspelletjes
- vertellen bij een boek of een prent

• het vrije spel:
- het samen of alleen spelen in één van de hoeken
- bouwen
- werken met het montessorimateriaal
- verven en tekenen
- knutselen in kleine groepjes
- zorgen voor de omgeving

• samen eten

• thema-activiteiten

• vieringen

• gym

• buiten spelen
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work