De dagindeling

De dagindeling op onze montessoripeutergroep verloopt volgens een voor de kinderen duidelijk herkenbaar en vast patroon. Het kind kan aan de hand van dagritmekaarten, waarop de dagelijkse activiteiten zijn afgebeeld, zien hoe de dag verloopt.

Gedurende de dag passeren de volgende activiteiten:
•  Werkles: de kinderen kunnen vrij spelen in de hoeken of werken met de (montessori-) materialen uit de kasten.

•  Kring: de kinderen voeren een begeleide activiteit uit samen met de pedagogisch medewerker.

•  Kleine kring: een begeleide activiteit die specifiek aan een aantal kinderen wordt gegeven door de pedagogisch medewerker.

•  Pauzehap: de kinderen eten in alle rust aan tafel hun fruit op en drinken water. Nadat zij hun pauzehap op hebben, kunnen zij in alle rust een boekje lezen op de bank.

• Bewegen: in de buitenlucht of de speelzaal. De kinderen spelen buiten in de binnentuin of op het kleine plein. Bij slecht weer of wanneer de pedagogisch medewerkers dit inplannen maken de peuters gebruik van de speelzaal. In de speelzaal kunnen zij gericht motorische vaardigheden oefenen.

Aandacht voor de taalontwikkeling

De taalontwikkeling wordt gedurende de dag gestimuleerd door verschillende spel-, vertel- en luistervormen.

De kinderen nemen deel aan:

• het kringgesprek, activiteiten daarin zijn:
- liedjes zingen
- vertellen en naar elkaar luisteren
- versjes opzeggen
- taalspelletjes
- vertellen bij een boek of een prent

• het vrije spel:
- het samen of alleen spelen in één van de hoeken
- bouwen
- werken met het montessorimateriaal
- verven en tekenen
- knutselen in kleine groepjes
- zorgen voor de omgeving

• samen eten

• thema-activiteiten

• vieringen

• gym

• buiten spelen

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT