Overblijven


Op de school is gelegenheid tot overblijven tussen 12.00 en 13.00 uur. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Er wordt samen gegeten onder begeleiding van een leerkracht. Ervoor of erna gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van vrijwillige overblijfouders. We vragen een vergoeding voor het overblijven. De kosten voor het overblijven worden jaarlijks vastgesteld en geaccordeerd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De MR heeft ingestemd met de volgende tarieven:
Overblijf voor 4 dagen per week: € 200,00
Overblijf voor 3 dagen per week: € 150,00
Overblijf voor 2 dagen per week: € 100,00
Overblijf voor 1 dag per week: € 50,00

Betalen voor 1 oktober 2024
In termijnen kan ook: 1e termijn betalen voor 1 oktober 2024
2e termijn betalen voor 1 februari 2025

De kosten voor de tussenschoolse opvang dienen vooraf betaald te worden. De kosten voor de overblijf kunt u overmaken via WIS Collect. U kind ontvangt op de eerste schooldag een begeleidende brief waarin staat hoe u het bedrag kunt overmaken. Het overblijfformulier vindt u hier.

Een strippenkaart voor incidenteel overblijven kost 20 euro voor 10 keer overblijven en kan tegen contante betaling worden aangeschaft bij de administratief medewerker.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT