Openingstijden

Inloop   08.15 - 08.30 uur
Peutergroep    08.30 - 12.00 uur
Ophalen  12.00 - 12.15 uur

De peutergroep start, net als de basisschool, om 8.30 uur. Er is een inloopmogelijkheid vanaf 08.15 uur. U kunt dan samen met uw kind een activiteit doen.

Wij hechten er waarde aan, dat de peuters zoveel mogelijk ongestoord en met volle aandacht van de pedagogisch medewerkers het dagelijkse programma kunnen doorlopen. Daarom is het prettig als alle peuters op tijd binnenkomen en dat alle ouders en verzorgers om 08.30 uur afscheid nemen.

U kunt uw kind ophalen tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het prettig als u dat vooraf aan uw kind en de pedagogisch medewerkers vertelt.        

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat voor 09.00 uur te melden. Mocht uw kind tijdens het verblijf op de peutergroep ziek worden dan wordt u gebeld om uw kind op te halen. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT