Samenwerkingsverband passend onderwijs RiBa

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden.
Mochten de ondersteuningsbehoeften van het kind buiten de expertise van de leerkracht vallen dan kunnen wij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA inschakelen. Met elkaar; ouders, school en RIBA, kunnen wij de vervolgstappen bepalen. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hier meer informatie vinden. Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs eventueel met extra ondersteuning.
Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt samen met ouders en het samenwerkingsverband gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden.

Alle scholen moeten aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning jaarlijks vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het schoolondersteuningsprofiel van De Trinoom kunt u lezen via deze link.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT