Waar de school voor staat

Onze schoolnaam, De Trinoom, verwijst naar een montessorimateriaal. Het materiaal symboliseert de tri (drie; het belang van een evenwichtige samenwerking tussen het kind zelf, de ouders en de school bij de ontwikkeling van een kind. 
Wij scheppen een omgeving waar kinderen met plezier, enthousiasme en leergierigheid zich kunnen ontplooien. De (open) samenwerking met ouders is hierbij essentieel.

De Trinoom is een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, die vanuit vertrouwen kan komen tot leren en op een verantwoordelijke manier omgaat met zichzelf en de omgeving. Een mens dat zelfvertrouwen en zelfkennis heeft en positief in het leven staat. Op onze school ontwikkelen kinderen naast kennis en vaardigheden ook een levenshouding, zodat ze bij het verlaten van de basisschool een stevig fundament hebben voor hun verdere leven en goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs.

Wij geven op een eigentijdse manier vorm aan het montessoriconcept. Om dit te bereiken bieden we de kinderen (duidelijke) kaders om hen de ruimte te geven zich persoonlijk te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en vanuit dat standpunt worden de kinderen begeleid. 

Wij willen onze kinderen een bijzondere tijd meegeven, onze school is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en van elkaar kan leren.
Wij zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze leerlingen. De waarden die wij voorleven zijn: verwondering, respect, verbondenheid met anderen, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoopvol omgaan met eindigheid en beperktheid. 

U kunt de vaardigheden die we hanteren om de visie te ondersteunen hier lezen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT