Waar de school voor staat

Onze schoolnaam, De Trinoom, verwijst naar een montessorimateriaal. Het materiaal symboliseert de tri (drie; het belang van een evenwichtige samenwerking tussen het kind zelf, de ouders en de school bij de ontwikkeling van een kind.

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen zich veilig kunnen voelen. Waar kinderen van diverse culturen met elkaar in contact komen en van en met elkaar kunnen leren. 
Wij willen een school zijn zonder drempels voor zowel de kinderen als de ouder(s) en alle kinderen een bijzondere tijd meegeven, ongeacht hun achtergrond of geloof.

We zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze kinderen. De waarden die wij voorleven zijn: verwondering, respect, verbondenheid met anderen, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoopvol omgaan met eindigheid en beperktheid.

De basisschool is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Een mens dat zelfvertrouwen en zelfkennis heeft en positief in het leven staat. Op onze school ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden, maar vooral ook een levenshouding. Zodat ze bij het verlaten van de basisschool een stevig fundament hebben voor hun verdere leven en goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs.

Wij scheppen een omgeving waar kinderen met plezier, enthousiasme, leergierigheid en ontwikkelingsdrang zich kunnen ontplooien. Dit vraagt een intensieve en open samenwerking met ouders, met vertrouwen in en begrip voor elkaar.

Om dit te realiseren zijn afspraken en regelmaat belangrijk. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Binnen een kader van regels en afspraken krijgen onze kinderen de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en vanuit dit standpunt worden de kinderen begeleid.

Onze hedendaagse maatschappij vraagt van mensen meer dan alleen de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Op onze school krijgen kinderen de benodigde extra bagage mee:

• Aandacht voor en oefening in ‘interactie met anderen’. Hierbij kan gedacht worden aan lessen in omgang met anderen maar ook in het houden van presentaties van gemaakt werk, spreekbeurten en boekbesprekingen.

• Het stimuleren van ‘eigenheid’ vrije meningsvorming en uiting van ieder kind wordt ontwikkeld in bijvoorbeeld klassenvergaderingen en de kinderraad.
De kinderraad bestaat uit kinderen van alle groepen zij komen regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht en bespreken met elkaar zaken binnen de school. En dat alles onder het motto “kinderen weten andere dingen en hebben ook een mening”.

• Met ontspanningslessen leren we kinderen ook te ontspannen. Ze worden zich meer bewust van zichzelf en hun omgeving. Door kinderen verschillende manieren van ontspanning aan te leren willen wij hen samen met GRAS kinderyoga ‘blij’ maken.
• Ervaring met de Engelse taal vanaf de onderbouw. Vanaf hun vierde jaar krijgen de kinderen naast Nederlands, ook Engelstalig onderwijs, met liedjes, eenvoudige boekjes en spelletjes.

• Het ontwikkelen van niet – cognitieve vaardigheden, die wel nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren, zoals plannen, samenwerken, creativiteit, onderzoeken en reflecteren.

 • Het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan en gebruik met ‘moderne media’. Zo wordt er bij een aantal vakgebieden met tablets gewerkt. De kinderen leren informatie op te zoeken, te duiden en te verwerken.Plannen schooljaar 2018-2019

 • De samenwerkingsband met ouders uitbouwen door het schooljaar te starten met startgesprekken waarin het kind, de ouder(s) en de leerkracht kennis met elkaar kunnen maken en/of samen doelen kunnen opstellen.

 • Het versterken van kenmerkende aspecten van ons concept op didactisch gebied wordt voortgezet. Concreet gaat het dan over het zelf plannen van het werk, het reflecteren op eigen werken en gedrag en de inzet van het montessorimateriaal tijdens de lessen.

 • Het versterken van kenmerkende aspecten van ons concept op pedagogisch gebied wordt voortgezet. Concreet gaat het dan over het
dragen van zorg voor jezelf en je omgeving.

 • Verwerken van referentieniveaus van taal en rekenen in ons onderwijsaanbod.

 • Samenwerking met Kibeo wordt opgebouwd om samen een MontessoriKindCentrum te vormen.

 Zoals u ziet hebben wij plannen op allerlei gebieden. We willen investeren om het onderwijs voor alle kinderen te optimaliseren. Die uitdaging willen we samen met u aangaan.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work