Medezeggenschapsraad


In de wet is de MR ingesteld waarin ouders in het formele besluitvormingsproces van de school participeren. Voor een basisschool is de Medezeggenschapsraad (MR) van groot belang. Via de MR kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht.

De MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en leerkrachten (de personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Ouders in de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal vier jaar. Daarna kunnen zij zich, als zij dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen.

Er wordt ongeveer vijf keer per jaar vergaderd samen met de personeelsgeleding. De directie is aanwezig op uitnodiging of verzoek. 

U kunt ook de MR een mail sturen naar het volgende adres: MR@de-trinoom.nl

 

 

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

 

 

Oudergeleding

Thijs de Bruijn
Sander van der Heijden  
Natascha Heerbaart

Personeelsgeleding


Marjoleine Böhne
Carla van den Hoek

 

 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT