Schooltijden en vrije dagen

 

Schooltijden

Maandag 08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Dinsdag 08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Woensdag 08.30-12.00 uur
Donderdag 08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur en 13.00-14.30 uur

Vanaf 8.15 uur zijn de deuren open en kunnen de kinderen, eventueel samen met hun ouder(s) naar de klas gaan. De leerkracht ontvangt de kinderen tussen 08.15 uur en 08.30 uur bij de deur van het klaslokaal.
Dit is ook het moment waarop u als ouder een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind, belangrijke zaken kunt melden bij de leerkracht of indien nodig een afspraak kunt maken.

Tussen 12.00 en 13.00 is het lunchpauze. De kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.55 uur op het schoolplein spelen en gaan met de kinderen die overblijven om 13.00 uur naar de eigen groep.

Kinderen uit de onderbouwgroepen worden om 12.00 uur en om 15.00 uur of 14.30 uur (op vrijdag) bij het lokaal opgehaald. Kinderen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie bij het lokaal opgehaald worden. Kinderen uit de andere groepen komen zelfstandig naar buiten, ouders of verzorgers wachten op het schoolplein.

Vakanties en vrije dagen

2021 - 2022

herfstvakantie 16-10-21 t/m 24-10-21
kerstvakantie 25-12-21 t/m 09-01-22
voorjaarsvakantie 26-02-22 t/m 06-03-22
Goede vrijdag/pasen 15-04-22 t/m 18-04-22
meivakantie (incl. 5 mei) 23-04-22 t/m 08-05-22
Hemelvaart 26-05-22 & 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
zomervakantie 09-07-22 t/m 21-08-22

Iedere school mag jaarlijks zes lesvrije dagen inplannen naast de schoolvakanties, die voor iedere regio in Nederland vast staan. Op de lesvrije dagen zijn de leerlingen dus vrij.

De lesvrije dagen voor schooljaar 2021-2022 zijn:
- Maandag 25 oktober 2021
- Vrijdag 24 december 2021
- Woensdag 2 februari 2022
- Vrijdag 25 februari 2022
- Donderdag 14 april 2022
- Woensdag 15 juni 2022

Eind volgend schooljaar kunnen wij pas bepalen of wij de kinderen eventueel ook vrij kunnen geven op vrijdag 8 juli 2022. Wij kunnen de leerlingen alleen vrij geven op deze dag als gedurende schooljaar 2021-2022 zich geen calamiteiten voordoen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT