Ouders en school


Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het kind. Wij streven naar een intensieve samenwerking met ouders na bij opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

Naast het zorgen voor een evenwichtige thuissituatie verwachten we dat de meeste ouders en verzorgers regelmatig met hun kind over school praten, het kind stimuleren om zijn best te doen en indien mogelijk hulp te bieden bij het schoolwerk. Onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat uw kind mede door deze betrokkenheid optimaal kan functioneren. 

Wij stellen het op prijs als ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind op onze school. De invulling daarvan hangt natuurlijk af van de mogelijkheden en interesse van iedere ouder. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om een bijdrage aan school te leveren. De keuze is aan u.

Wij hopen vanaf de eerste schooldag samen te mogen werken met een groep actieve ouders die willen meedenken over de verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen door te helpen bij de activiteiten binnen school op een leuke manier in aanraking komen met de werkwijze van De Trinoom en kennismaken met leerkrachten, leerlingen en overige ouders.

Natuurlijk zijn er voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen school wel afspraken. Deze hulp gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of directie.

Voor ouders die een actieve rol binnen de school willen, zijn er verschillende mogelijkheden:
- Klassenouder
- Lid van de oudercommissie
- Oudergeleding voor de MR
- Hulpouder bij de uitvoering van activiteiten
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT