Buitenschoolse opvang

De Trinoom heeft, net als alle andere basisscholen, per 1 augustus 2007 de wettelijke verplichting om de aansluiting tussen school en naschoolse opvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We werken samen met kinderopvang Norlandia.
De peutergroep van Norlandia werkt samen met onze eigen peutergroep.
Norlandia biedt inpandig voorschoolse opvang.
Voor de naschoolse opvang maken zij gebruik van een eigen pand aan de Bakkersdijk. De kinderen worden na schooltijd naar het pand toe vervoerd. Indien nodig kunt u gebruik maken van de breng- en haalservice. Dit houdt in dat uw kind na 17.00 uur op kunt halen aan de Iepenwede.

Kinderopvang De kleine Wildernis
Iepenwede 2
2993 GD Barendrecht
06-12960589

BSO De wildernis
Bakkersdijk 1
2993 AA Barendrecht
06-20114708
website

Andere kinderopvangorganisaties

Andere kinderopvangorganisaties die kinderen brengen naar en/of ophalen van de Trinoom:
• Bonbon, tel. 0180-642750
• SmallSteps, tel: 0180-613520
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT