Informatievoorziening


Naast de informatie die het kind thuis geeft over de dagelijkse gang van zaken op school, biedt de school u de volgende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de dagelijkse gang van zaken.

Informatieavond

In het begin van het schooljaar is er voor elke groep een ouderavond waar u van de groepsleerkracht informatie krijgt over de leerstof en de gang van zaken in de groep van uw kind. Deze avond starten we gezamenlijk met alle ouders en ons team.

Meekijken in de groep

De werkwijze op een montessorischool verschilt met de werkwijze op een klassikale school. Lang niet alle ouders hebben ervaring met de montessorimethode. Veel ouders zijn dan ook benieuwd hoe een ‘gewone’ werkdag in de groep eruitziet. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een uurtje in de groep mee te draaien, u kunt daarvoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Ouderavond

Een ouderavond waarop alle ouders uitgenodigd worden om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op school of via workshops te ervaren wat ons onderwijs inhoudt.

Oudergesprekken

Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek met de leerkracht over hun kind. De leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn in de midden- boven- en eindbouw. Het eerste gesprek is een startgesprek en vindt al plaats in de eerste maand van het schooljaar. Het is een mooie gelegenheid om kennis met elkaar te maken en/of doelen op te stellen voor het schooljaar.
Vervolgens wordt u later in het jaar nog twee maal uitgenodigd voor een gesprek waarin de leerontwikkeling en het verslag meer centraal staan. Het derde gesprek, tweede verslaggesprek, is facultatief.
In de onderbouw is de volgorde van de gesprekken gerelateerd aan het werken met het leerlingvolgsysteem KIJK!. In de maanden november, februari en mei worden de ouders van de onderbouw uitgenodigd voor een gesprek.

Nieuwsbrief

Om de week ontvangt u via de mail een nieuwsbrief met korte informatie over actuele activiteiten.

Maandbrief bouw

Maandelijks ontvangt u via de mail een nieuwsbrief vanuit de bouw waarin uw kind les krijgt. U krijgt dan bouw specifieke informatie over het onderwijs en actuele activiteiten.

Trinoomuurtje

Onze schoolnaam, De Trinoom, verwijst naar een montessorimateriaal. Het materiaal symboliseert de tri (drie); het belang van een evenwichtige samenwerking tussen het kind zelf, de ouders en de school bij de ontwikkeling van een kind. Vanuit deze gedachte organiseren wij drie keer per jaar voor alle ouders van een specifieke bouw (de onder-, midden-, boven- en eindbouw) een trinoomuurtje.
Tijdens het trinoomuurtje stellen wij ouders/verzorgers in de gelegenheid om uw ervaringen te delen, vragen te stellen en/of feedback te geven.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work