Overgang naar het voortgezet onderwijs


In de maand november wordt voor de ouder(s) van de kinderen van groep 7 en 8 een informatieavond voortgezet onderwijs georganiseerd.
Het Dalton Lyceum Barendrecht óf Calvijn Groene Hart verzorgt in samenwerking met Focus Beroepsacademie een algemene presentatie over de verschillende stromingen binnen het voortgezet onderwijs en de wijze waarop deze stromingen aansluiten op het vervolgonderwijs.
Vervolgens krijgen de scholen die de presentatie verzorgen de mogelijkheid om iets over het onderwijs op hun eigen school.

In de maanden november, januari en februari vinden er op diverse scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen of open lesdagen plaats. U bent vrij om deze met uw kind te bezoeken.
Wij hebben er voor gekozen om als school niet met de kinderen kennis te maken met de verschillende scholen. Wij verlenen wel verlof wanneer uw kind graag een dagje mee wil lopen op een school voor voortgezet onderwijs.

Halverwege groep 7 ontvangt het kind een voorlopig schooladvies en halverwege groep 8 een definitief schooladvies, zodat u samen met uw kind ook gericht naar scholen kunt kijken.

In december vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats en in februari vinden de voorlopige adviesgesprekken voor groep 7 plaats. Op basis van de indruk van de groepsleerkracht, de werkhouding van het kind en de uitslagen van toetsen komt de school tot een advies.
Dit advies wordt zorgvuldig samengesteld door onze leerkrachten, intern begeleiders en directie mede op basis van de jaren onderwijs op onze school, de observaties en het leerlingvolgsysteem. Alle gegevens samen geven een goed beeld van de leerprestaties, de emotionele ontwikkeling en werkhouding van uw kind.

Nadat u van ons in groep 8 het definitieve advies ontvangen heeft, moet u uw kind zelf aanmelden op de school van het voortgezet onderwijs van uw keuze. De school zal ervoor zorgen dat alle gegevens die van belang zijn naar de betreffende school gestuurd zullen.

In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. In mei ontvangt u hiervan de uitslag.
Mocht het advies van de Centrale Eindtoets hoger zijn dan het schooladvies dan zal de leerkracht samen met de intern begeleider en directie het schooladvies heroverwegen. Er kan dan besloten worden om het advies in positieve zin bij te stellen.

Als uw kind eenmaal op het vervolgonderwijs zit, vindt er nog regelmatig overleg plaats tussen de VO-scholen en onze school.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT