Kwaliteitszorg

De pedagogisch medewerkers van de peutergroep voldoen aan de opleidingseisen die gesteld worden. Zij zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag en worden jaarlijks bijgeschoold op het gebied van onderwijs, veiligheid en gezondheid.

Iedere pedagogisch medewerker is in bezit van een verklaring van goed gedrag.

Voor meer informatie over de werkwijze in de peutergroep kunt u hier ons pedagogisch en didactisch beleidsplan inzien.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work