De Trinoom

Leer mij het zelf doen

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar uw kind zich op de eerste plaats veilig kan voelen. Wij willen er samen met uw kind en u voor zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige en uitdagende leeromgeving.
Binnen de kaders die de leerkracht biedt krijgt uw kind de mogelijkheid om zich zo veel mogelijk in eigen tempo te ontwikkelen, gebruik makend van de eigen interesses en kwaliteiten.
Montessorimaterialen ondersteunen het leerproces waar mogelijk.
Wij streven er naar om uw kind op te voeden tot een zelfstandig mens die zich staande kan houden in de maatschappij door onder andere verantwoordelijke keuzes te maken.

Heeft u interesse in onze peutergroep of basisschool?
Dan kunt u contact opnemen met de directie via 0180-623770


Verslaggesprekken groep 1 t/m 7, groep 8 facultatief
Startdatum/tijd:
maandag 24 juni 2024 15:00
Einddatum/tijd
vrijdag 28 juni 2024 16:30
Terugkerende gebeurtenis
Eenmalige gebeurtenis
Prioriteit:
Normaal
Omschrijving:
Tijdens het verslaggesprek komen de behoeften, (gestelde)doelen en de ontwikkeling van uw kind ter sprake. Wij vinden het belangrijk dat uw kind ook aanwezig is bij het gesprek. 

ma, di, don 15.15 - 17.00 uur
woe 12.15 - 14.00 uur
vrij 14.45 - 16.30 uur
Aangemaakt door Floortje Le Conge Op maandag 7 augustus 2023

Belangrijke Documenten

Schoolgids 2023-2024.pdf
Verlofaanvraag.pdf
Voor andere documenten klik hier.

De Trinoom gelooft in wie jij bent & wat jij kan.

Hoe jij zelfstandig vanuit vertrouwen komt tot leren en omgaat met jezelf en jouw omgeving.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT