Nieuwsbrief 1

Nummer 1
01 september 2018

Inhoud Nieuwsbrief
Belangrijke data
06-09 Ouderavond voor alle groepen
12-09 Klassenouderbijeenkomst
Leesouderbijeenkomst
12-09 t/m 14-09 Schoolfotograaf
14-09 Nieuwsbrief 2
18-09 Lesvrije dag
19-09 Verkiezingen Kinderraad
21-09 Trinoomuurtje onderbouw a

Een nieuw schooljaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen van een heerlijke vakantie heeft genoten en uitgerust en ontspannen aan een nieuw jaar begint. Als team hebben we een enthousiaste start gemaakt met een inspannend en een ontspannend gedeelte. We zijn van plan er voor en met iedereen een plezierig en succesvol jaar van te maken!

’s Ochtends als de schooldeuren open gaan, staan we in de hal om u en/of uw kinderen te begroeten. Wij vinden het plezierig en nuttig om dat te doen. Het geeft ons de gelegenheid om contact te maken met de kinderen en natuurlijk ook met u, ouders. Wij zijn graag op de hoogte van het wel en wee van iedereen op onze school. Onze dagelijkse plek in de hal is een uitnodiging aan iedereen die binnenkomt om ons iets te vertellen of te vragen.

We staan daar ook om door u aangesproken te worden op zaken in school die u onder onze aandacht wilt brengen. Dat mag uiteraard een tip of een top zijn. Ook die zijn, net als u en uw kinderen, iedere dag weer van harte welkom.

Heeft u vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep van uw zoon of dochter dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Wilt u voor een gesprek een afspraak maken? De leerkracht staat ’s ochtends bij de groep om de kinderen te begroeten, langere gesprekken met ouders kunnen dan storend zijn. Als er sprake is van een zorgvraag besluit de leerkracht of de betrokkenheid van intern begeleiders gewenst is.

Ouderavond voor de basisschool
U bent van harte uitgenodigd voor de ouderavond van donderdag 6 september aanstaande. Op de ouderavond maakt u kennis met de leerkracht van uw kind en krijgt u informatie over de gang van zaken in de groep en de bouw.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00-19.10 inloop met koffie en thee
19.10-19.25 welkom en voorstellen van het team
19.30-20.30 informatiebijeenkomst per groep

Welkom op de Trinoom
We wensen de volgende leerlingen en hun ouders een fijne tijd toe op De Trinoom:
OBa Gyvano Noordwijk
OBb Joris Zoutenbier, Lasse Hogendoorn, Nikita Visser en Milena Spruit
OBc Isabelle Duijnisveld
MBa Rosa-Linde den Hollander, Dace Warring, Ibra Bouwens en Romaisa Stitou
MBb Armin Zamani
BBc Mariana Moreno Chavarro
BBd Sarah-Lynn den Hollander en Sarah Stitou
EBc Betül Gümüs en Jayson Raghoenandan

In ons team ziet u ook een aantal nieuwe gezichten. Wij heten Monique Romijn (MBd), Tatum van Hese (BBb), Robert Helbers (BBb), Quiryn Kraak (EBa), Mirjam de Rond (BBb), Nanda van der Vorm, Siham Nahari en Mandy Ottevangervan harte welkom en ook voor hen rekenen we op een fijne tijd op De Trinoom.

Nieuwsbrief

U ontvangt iedere twee weken van ons een nieuwsbrief op vrijdag. Daarnaast ontvangt u één keer per maand nieuws uit de bouw(en) waar u kind(eren) deel van uitmaakt/uitmaken. 

Tijdschriften
Op de tafel in de hal liggen de komende week folders van tijdschriften waar u voor uw kind een abonnement op kunt nemen.

Schoolgids en kalender

De kinderen hebben deze week allemaal een schoolkalender meegekregen en formulieren voor het overblijven en het opgeven van zogenaamde noodnummers. Wilt u zorgen dat ingevulde formulieren weer snel op school terug zijn.

Betalingen
De betalingen van ouderbijdrage, overblijfbijdrage en werkweekbijdrage lopen digitaal via iDEALnet. U heeft daar eerder een mail over gehad op het bij ons bekende mailadres. Heeft u geen mail ontvangen wilt u dat dan zo spoedig mogelijk melden bij Carla van den Hoek, onze conciërge. Het is van groot belang dat wij een actueel emailadres van u hebben, omdat een deel van onze communicatie digitaal verloopt.

Graag zien we de betalingen van overblijf, ouderbijdrage en kamp op korte termijn tegemoet, dit heeft te maken met de uitgaven die wij moeten doen voor de schoolreis en de werkweek.

Na de zomervakantie weer wat regels op een rijtje…..

Wegbrengen

Voor schooltijd kunnen ouders hun kind(eren) in het lokaal brengen. Korte vragen en mededelingen aan de leerkracht kunnen tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Het is de bedoeling dat voor 08.30 uur ouders de school verlaten zodat de lessen in alle rust kunnen beginnen.

Ophalen

Kinderen uit de onderbouw en kinderen uit groep 3 (tot de herfstvakantie) worden bij hun groep opgehaald. Wilt u wel tot 15.00 uur wachten voor u de school in gaat?

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen verstoren de groep en de les. Wij gaan ervan uit dat u er op toe ziet dat uw kind(eren) op tijd in het lokaal is (zijn), zodat de leerkracht om 8.30 uur met de les kan beginnen.

Veiligheid

Wilt u rekening houden met fietsende en overstekende kinderen wanneer u uw kind of kinderen met de auto naar school brengt. Graag uw auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Fietsenrek

We zijn voorzichtig en zuinig op onze eigen, maar ook op andermans spullen, dat geldt ook voor de fietsen die in het fietsenrek staan.

Gevonden voorwerpen

Alles wat we vinden in en om school kunt u vinden in de bak in de gang. Sleutels en kostbare zaken die gevonden worden liggen op het randje bij Carla.

Om over na te denken
“leer mij het zelf te doen”
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT