Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief Nummer 14 4 april 2019 

Belangrijke data

12-04 Schoolreis alle groepen
16-04 en 17/04 Centrale eindtoets groep 8
18-04 Paasviering & lunch
Nieuwsbrief
Maandbrief
19-04 Goede Vrijdag (vrij)
Schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8
22-04 t/m 03-05 Meivakantie 

Welkom op de Trinoom 

We wensen de volgende kinderen en hun ouders een fijne tijd toe op De Trinoom:
MBc Romijn de Waart
MBd Mesut Coskun 

Ouderavond inspectiebezoek

Met een goed gevoel kijken wij als team terug op de ouderavond en de gesprekken die wij de afgelopen week nog hebben gevoerd met geïnteresseerde ouders. We zijn ook blij met de feedback die we hebben ontvangen. De boodschap die we moesten brengen was niet leuk, maar het was fijn om te zien dat er voldoende vertrouwen is in de toekomstplannen die wij als school hebben. De komende tijd zullen wij u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkeling die we met elkaar maken. 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is één van de montessoripijlers die wij vanuit de waarden zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving op De Trinoom belangrijk vinden. Wij willen de kinderen waardering voor de natuur bijbrengen. Met elkaar moeten wij goed voor onze omgeving zorgen. Kinderen zijn immers medeburger op school en de wereld. Enkele maanden geleden is een enthousiaste collega, Joël van der Leeuw, gestart met de herinrichting van de binnentuin. De tuin is voor ons een middel om de kinderen te leren hoe ze voor planten kunnen zorgen, ze te laten ervaren hoe planten zich ontwikkelen en kennis te laten maken met de dieren die leven in de binnentuin. Samen met enkele kinderen heeft Joël een kas gebouwd en plantjes gezaaid. Op woensdag 3 april hebben twee kinderen een cheque ter waarde van 500 euro in ontvangst genomen. De cheque is ons aangeboden door de Lidl Pesetastraat te Barendrecht. We zijn heel blij met deze donatie, omdat we hiermee nieuwe planten voor in de tuin kunnen kopen. De cheque staat tentoongesteld in de hal van de school.
We zijn als school met elkaar verantwoordelijk voor de binnentuin. We kunnen er echter niet met z’n allen tegelijk in werken. Om de beurt worden kleine groepjes kinderen uit verschillende klassen betrokken bij het werken in de binnentuin.    


Personele zaken 

Bianca Wolf (ondersteunende) groepsleerkracht in eindbouw a en eindbouw b heeft per 1 mei een nieuwe baan in het onderwijs gevonden. Zij gaat dichterbij huis werken. Wij wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe uitdaging. 

Schoolreis 12 april 

Nog zeven nachtjes slapen en dan is het zover: ‘We gaan met z’n allen op schoolreis!!! Wij hebben er heel veel zin om ons 20-jarige jubileum z’n allen te vieren in Drievliet. Op vrijdag 12 april staan wij vanaf kwart voor tien klaar om jullie te ontvangen. Uw kind meldt zijn/haar aanwezigheid bij de eigen leerkracht. Om 10.00 uur zullen Birgitte van Heek en Floortje le Conge het park speciaal voor De Trinoom openen. Vanaf 15.00 uur kunt u het park verlaten. Om 16.00 uur wordt het park weer gesloten. We kijken uit naar een gezellige dag. 

Sportdag

Woensdag 8 mei: Wij zijn nog steeds op zoek naar hulpouders voor de sportdag, die een groepje of een activiteit kunnen begeleiden. Kunt u ons helpen op de woensdagochtend, dan zou dat heel fijn zijn. We zoeken nog ongeveer 15 ouders. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar suzanne.huisman@rvko.nl of door zich op te geven bij de groepsleerkracht. 

Schoolfeest 15 mei 

Een weekje later is het Schoolfeest. Wij vieren dan nog een keer ons 20-jarig jubileum met een feestje in de middag. Van 13.00 uur tot 17.00 kunnen de kinderen allerlei spellen doen in en rondom de school. Zo hebben we een stormbaan, een photobooth, oud-Hollandse spelletjes en kun je je nagels laten lakken. Kibeo en Bimbola verzorgen deze middag ook een activiteit. Er kunnen optredens gegeven worden op een podium en er zijn lekkere hapjes. Voor de kinderen en ouders die al een tijdje meelopen op De Trinoom: Het schoolfeest is vergelijkbaar met het Midlenteavondfeest. Alleen deze keer hebben we gekozen voor een feestje in de middag.

Om ervoor te zorgen dat alle spellen onder voldoende begeleiding uitgevoerd kunnen worden zijn we nog op zoek naar hulp. Het zou heel fijn zijn als u van 13.00 uur tot 15.00 uur of van 15.00 uur tot 17.00 uur zou kunnen helpen. U kunt zich opgeven als hulpouder bij Carla van den Hoek via het emailadres Carla.vandenHoek@rvko.nl of u kunt bij haar binnen lopen.

In de vorige nieuwsbrief stond de volgende oproep voor hulpouders tijdens de projectweken: 
- woensdag 15 mei 11.00-12.00 uur: 4 hulpouders bij het opbouwen van het schoolfeest (mail naar Carla.vandenHoek@rvko.nl) 
- woensdag 22 mei 07.45-08.45 uur: 2 hulpouders bij het opbouwen van de piste (mail naar Manon.Oort@rvko.nl)
- woensdag 22 mei 11.45-12.45 uur: 2 hulpouders bij het afbouwen van de piste (mail naar Manon.Oort@rvko.nl)

Vakantierooster 2019-2020 

Hieronder een overzicht van de vakanties in 2019-2020. U krijgt later meer informatie over de lesvrije dagen die gedurende het schooljaar gepland zijn. 

herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-10-19 
kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20 
voorjaarsvakantie 24-02-20 t/m 28-02-20 
Goede vrijdag/pasen 10-04-20 t/m 13-04-20 
meivakantie (incl. 5 mei) 27-04-20 t/m 08-05-20 
Hemelvaart 21-05-20 t/m 22-05-20 
Pinksteren 01-06-20 
zomervakantie 20-07-20 t/m 28-08-20 

Ingang kleuterplein weer open 

In verband met de kou was de afgelopen tijd de ingang aan het kleuterplein gesloten. De lente is weer begonnen en we zien het zonnetje weer wat vaker verschijnen. Vanaf maandag 8 april zullen we de ingang aan het kleuterplein weer openen. De zij-ingang bij het fietsenrek houden we gesloten, want wij vonden het de afgelopen periode heel erg fijn dat we iedereen ’s ochtends konden begroeten.

Wiedewei de Trinoom 

Op de peutergroep is het Uk & Puk thema ‘Wat heb ik aan?’ net afgerond. Dit sloot heel goed aan bij het thema van de school ‘my clothes’. We hebben ons aan- en uitkleeddiploma gekregen en ook geleerd hoe verschillende kledingstukken heten. 

Op de BSO hebben we boter, kaas en eieren gespeeld, buiten op het binnenplein met natuurlijke materialen. Ook zijn we naar pirateneiland geweest. Daar hebben we in het zand gespeeld, van de glijbaan gegleden en zijn we van de kabelbaan gegaan! 

We hebben 19 maart een activiteit gehad met onze groenspecialist in de binnentuin! Dat was leuk, we hebben eerst wat fruit en groente gegeten en gedronken. Toen we genoeg energie binnen hadden, zijn we naar buiten gegaan en hebben we uiteindelijk een hut om het speelhuisje gemaakt. Dat vergde flink wat spierkracht en we hadden gelukkig veel hulp! Ook hebben we een slotgracht gemaakt in de zandbak. Gelukkig konden we tussendoor wel wat drinken in onze open buiten ‘bar’!  

We hebben al een peuter op bezoek gehad, die wilde kijken wat wij allemaal deden op de groep en ook 3 meisjes zijn komen meespelen  bij de BSO! Mocht u dit ook willen voor uw kind, kunt u uw kind aanmelden bij de leidsters van Wiedewei of mailen naar a.dijkstra@kibeo.nl

Om over na te denken: 

‘Het verleden is waar je de les leert, de toekomst waar je hem toepast.’

Media
  • Montessori pijlers
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT