Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief Nummer 13 22 maart 2019


Belangrijke data

29-03 Maandbrief bouw
05-04 Nieuwsbrief
12-04 Schoolreis alle groepen

Personele zaken

Mariette van de Ven, de groepsleerkracht van middenbouw c, is in blije verwachting. Mariette en haar vriend verwachten in september hun eerste kindje. Wij feliciteren Mariette en haar vriend met hun zwangerschap en wensen hen een fijne tijd toe.

Ouderavond - reminder

November jongstleden hebben we bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Binnenkort maken zij hun oordeel en bevindingen bekend middels een rapport dat gepubliceerd wordt op de site van de onderwijsinspectie.

Wij willen graag het oordeel, de bevindingen en onze toekomstplannen met jullie persoonlijk delen op dinsdag 26 maart tijdens een ouderavond. Wij ontvangen u graag op dinsdag 26 maart tussen 19.15 uur en 19.30 uur voor een kop koffie of thee. Vervolgens zullen we om 19.30 uur starten.

Nieuws van de werkgroep Pasen

Op donderdag 18 april vieren we met alle groepen op school het Paasfeest. In de ochtend zijn de vieringen, in de middag is er een aangepast programma. Deze dag hebben we gewoon les tot 15:00 u. Alle kinderen horen die dag over te blijven zodat we gezamenlijk van een Paaslunch kunnen genieten. U hoeft uw kind(eren) dus géén lunch mee te geven maar wél een tussendoortje voor de ochtendpauze.

De gymlessen gaan in principe gewoon door, mits de groepsleerkracht anders communiceert.
De volgende activiteiten zullen die dag in alle groepen aan bod komen:
• een Paasviering. De viering heeft dit jaar als thema: “Zaaien in de wereldtuin”. Alle groepen zullen tijdens de viering op hun eigen creatieve wijze vorm geven aan dit thema.
• een Paaslunch (buffet) in de eigen groep van 12:00-13:00 u.
• een alternatief lesprogramma in de vorm van spelletjes, creatieve opdrachten, etc.

Wij vragen uw medewerking bij het volgende:
• Het maken/meenemen van een gerechtje en/of drinken voor de Paaslunch. Vanaf 8 april komt er een intekenlijst te hangen op het magneetbord in de gang van de groep. U kunt dan samen met uw kind noteren welk gerechtje/drinken u mee wilt nemen. (Dit is dezelfde methode die we met het Kerstbuffet hebben gehanteerd.)
• Gerechten die in de koelkast of vriezer moeten, graag zo laat mogelijk brengen vanwege gebrek aan ruimte in onze koelkasten/vriezers.
• Indien nodig graag opscheplepels, pollepels, grote messen e.d. meegeven voorzien van naam en groep v/h kind.
• Het meegeven van bord, beker, bestek voorzien van naam, in een plastic tasje. Graag uiterlijk 15 april meegeven aan uw kind(eren).

Goede Vrijdag 19 april zijn alle kinderen vrij. Aansluitend is de meivakantie. De kinderen zijn 6 mei weer welkom op school.

We zien uit naar een goed Paasfeest!
Claudia Helmich (MBa) en Dalia Verheijn (BBc)
werkgroep Pasen 2019

Trinoom 20 jaar & de projectweek

Onze school bestaat dit jaar 20 jaar: Tijd voor een feestje!
Dit bijzondere jubileum vieren we uiteraard samen met de kinderen en met u. In mei organiseren we twee Feestweken met het thema ‘Circus’. Er vinden verschillende activiteiten plaats waarbij het circus centraal staat. Bent u benieuwd wat er gaat gebeuren? Hieronder leest u meer over het programma!

Programma
woensdag 8 mei: Start van de feestweken met een sportdag voor alle kinderen
woensdag 15 mei: Van 13.00 tot 17.00 een feest op het schoolplein
maandag 20 mei: Startvoorstellingen van Circus op School (alleen voor de kinderen)
woensdag 22 mei: Afsluiting van de feestweek met circusvoorstellingen in de kuil

Circusvoorstellingen 22 mei
Iedere groep treedt op met een eigen circusact. De school is in 3 groepen verdeeld. Ieder kind mag max. 2 personen uitnodigen om de circusvoorstelling komen bekijken.
- 09.00-09.45 uur: oba, mba, mbd, bbc, ebb
- 10.00-10.45 uur: obb, mbb, bba, bbd, ebc
- 11.00-11.45 uur: obc, mbc, bbb, eba, ebd

Hulpouders
Bij een aantal activiteiten hebben wij uw hulp nodig:
- woensdag 15 mei 11.00-12.00 uur: 4 hulpouders bij het opbouwen van het schoolfeest (mail naar carla.vandenhoek@rvko.nl)
- woensdag 22 mei 07.45-08.45 uur: 2 hulpouders bij het opbouwen van de piste
- woensdag 22 mei 11.45-12.45 uur: 2 hulpouders bij het afbouwen van de piste (mail naar Manon.oort@rvko.nl)

Samen maken we er een groot feest van! 

Sportdag woensdag 8 mei:

Wij zijn ontzettend blij dat zich al een aantal ouders hebben aangemeld om te komen helpen tijdens de sportdag.
Maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken!
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar suzanne.huisman@rvko.nl
of door u vanaf dinsdag op te geven via hulpouderlijst die bij de klas hangt van uw zoon/dochter.

Om over na te denken:

‘Doe de dingen die je moeilijk vindt, daar leer je van.’
Media
  • logo De trinoom
  • Circus
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT