Extra nieuwsbrief

Extra nieuwsbrief

Belangrijke data

14-06   Lesjesmiddag 14.30 uur – 15.00 uur
16-06   Vaderdag
19-06   Sportdag
28-06   Maandbrief 

Schooljaar 2019-2020 – aantal groepen 

Volgend schooljaar zullen er veranderingen plaats vinden in de midden- en bovenbouw. Er zijn in beide bouwen namelijk niet meer voldoende leerlingen om vier groepen te vormen. Bij het formeren van groepen gaan we uit van 26 leerlingen per groep. We zijn dus genoodzaakt om terug te gaan naar drie groepen. De huidige middenbouw c en bovenbouw d worden opgeheven. Dit betekent dat de kinderen die nu in groep 3 van mbc zitten of groep 5 van bbd volgend jaar naar aan een andere midden- of bovenbouw klas aan. De betreffende ouders en kinderen zijn hier van op de hoogte gebracht. 
 
In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel leerlingen er ongeveer per bouw zijn en hoeveel groepen er volgend jaar zijn: 

Bouw  Aantal leerlingen Aantal groepen
Onderbouw  60 3
Middenbouw   78 3
Bovenbouw  75 3
Eindbouw  102 4

 
Formatie

Nu we met jullie kunnen delen hoeveel groepen we volgend jaar hebben, kunnen we ook de huidige stand van zaken rondom de formatie met jullie delen. 

OBa Wouter van der Does & Lonneke de Jong 
OBb vacature & Wouter van der Does  
OBc Karin van Arum en Mirjam Pors
 
MBa Suzanne Huisman & Claudia Helmich 
MBb Anouk Mulder & Gemma de Looff 
MBc Monique Romijn (is de huidige mbd)
 
BBa Veronica Suarez Baral & Samantha van Hattem 
BBb  Quiryn Kraak 
BBc Sylvia Moret & Dalia Verheijen 

EBa Marjoleine Böhne & Floortje le Conge 
EBb Lilian Hagendijk 
EBc Annette Harteveld 
EBd Mandy Dortland & Joel van der Leeuw

 
Om over na te denken:

‘Als ik het even niet meer weet, doe ik altijd een stapje vooruit.’
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT