Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief Nummer 19 21 juni 2019

 

Belangrijke data

28-06 Maandbrief
 

Tropenrooster

Voor volgende week is er heel warm weer voorspeld. Nu is er niets zo veranderlijk als het weer, maar we hebben er toch voor gekozen om deze week al goed met elkaar (directie, bestuur, MR ouder- en personeelsgeleding) na te denken over volgende week. Zo vinden we het belangrijk dat de kinderen voldoende drinken met deze warme temperaturen. De kinderen mogen volgende week dan ook een flesje water mee naar school nemen waar ze gedurende de dag uit kunnen drinken. Ook nemen we voorzorgsmaatregelen om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden door vanaf vanmiddag al de zonneschermen op de bovenverdieping naar beneden te doen. Daarnaast kunnen we volgende week ook een tropenrooster hanteren, omdat we dit schooljaar te maken hebben met een lang schooljaar. We geven dit schooljaar meer uren les dan verplicht. De drie uren die de kinderen volgende week minder naar school gaan, kunnen we dus verantwoorden. Deze mogelijkheid is dus een luxe die we dit schooljaar hebben. We schetsen hieronder een plaatje voor de gehele week. Mocht echter volgende week blijken dat de temperaturen lager uitvallen dan kunnen we besluiten het tropenrooster eerder te beëindigen. Hierover ontvangt u dan via de mail en de parro-app een bericht.

Lesrooster maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
07.45 – 08.00 uur inloop 
08.00 – 11.30 ochtend les
11.30 – 12.00 pauze 
12.00 – 13.00 middag les 

Lesrooster woensdag
07.45 – 08.00 uur inloop 
08.00 – 12.00 ochtend les 

Kinderen die normaal gesproken op maandag of donderdag starten bij gymzaal De Riederpoort starten ook met dit rooster bij de gymzaal. De gymlessen van de donderdagmiddag komen te vervallen. De leerkracht zal een andere passende activiteit bedenken voor de middag. 

In de pauze tussen 11.30 en 12.00 uur zullen de kinderen een kwartiertje buiten spelen en krijgen de kinderen de gelegenheid om hun brood op te eten. Alle kinderen dienen dus lunch mee te nemen. 

Mocht uw kind normaal gesproken gebruik maken van de buitenschoolse opvang dan kan dit nog steeds, want we willen u absoluut niet op extra kosten jagen. Tussen 13.00 en 15.00 uur zullen wij de kinderen die normaal gesproken naar de buitenschoolse opvang gaan of niet om 13.00 uur opgehaald kunnen worden opvangen. Met hen maken we er een gezellige middag van. Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen de kinderen een gezelschapsspelletje spelen, knutselen, een lekker boekje lezen en als ze dat willen mogen ze ook nog doorwerken. De leerkrachten houden dan toezicht op de kinderen. Daar waar schaduw is, kunnen we ook buitenspelen. Om 15.00 uur of 14.30 uur (op vrijdag) kunnen de kinderen dan opgehaald worden door de bso. Indien het niet lukt om uw kind om 13.00 uur op te halen dan verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht via de mail of de parro-app. 

Lesjesmiddag

Vorige week woensdag en vrijdag hebben de kinderen met veel enthousiasme lesjes gegeven tijdens de lesjesmiddagen. Dat was best even wennen voor alle papa’s en mama’s die (montessori-)materialen en/of werkjes. 

Sportdag

Niet één, maar twee keer pech! De sportdag buiten is afgelopen woensdag letterlijk in het (regen-)water gevallen. Gelukkig zijn de leraren heel creatief en flexibel. We hebben er uiteindelijk een sportieve dag van gemaakt in de school en op het schoolplein. Zo hebben we stoelendans gedaan, verstoppertje gespeeld, touw getrokken en in hele grote broeken een race afgelegd. We hadden kortom heel veel plezier.

Eigenaarschap

Alle leerlingen zullen de basisschool verlaten. Door de kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun leerproces, bereiden we hen beter voor op deze overstap. Om kinderen steeds een stapje verder te krijgen in hun leerontwikkeling, zullen ze op een gegeven moment moeten leren hoe ze hier zelf sturing aan kunnen geven. Dat betekent dat we als leerkracht een stukje moeten loslaten en de kinderen moeten leren hun eigen doelen te stellen. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten, het eigenaarschap zal versterken en hun motivatie en zelfvertrouwen zal groeien. Volgend schooljaar zal er tijdens de startgesprekken in september, naast de kennismaking, ook gesproken worden over een eigen doel van de kinderen. We vragen wat het kind de komende maanden wil leren en wat zij ervoor nodig hebben om het doel te bereiken. Er wordt een terugkoppeling van het doel gegeven in het portfolio. 

Uitstroomgegevens schooljaar 2018/2019

Het schooladvies van de kinderen is gebaseerd op het beeld dat wij van het kind hebben ten aanzien van de motivatie, werkhouding, concentratie, probleem oplossend vermogen, inzet tijdens de lessen, het zelfbeeld, de huiswerkattitudes en de prestaties van groep zes tot en met acht. In een aantal gevallen heeft de eindtoets geresulteerd in een hoger schooladvies dan aanvankelijk was gegeven. In onderstaande tabel kunt u de uitstroomgegevens van dit schooljaar aflezen. 

Niveau    Aantal   Percentage
 vwo 4 8%
 havo/vwo   4 8%
 havo 7 15%
 tl/havo 7 15%
 tl 10 21%
 kader/tl 1 2%
 gl/tl 1 2%
 gl 1 2%
 kader 9 18%
 basis/kader       
 basis 4 8%
 praktijk    


Lezen & de zomervakantie

Nog vier weken en dan is het zover; de zomervakantie begint. Tijd voor de kinderen om lekker te ontspannen. Echter voor behoud van het avi niveau is uit onderzoek gebleken dat het goed is voor kinderen om ook tijdens de zomervakantie te blijven lezen. Hieronder een aantal tips op een rij: 

Tip 1: Boeken mee 
Neem leuke kinderboeken mee op vakantie! Ga vooraf samen met uw kind naar de bibliotheek en zoek een stapel boeken uit voor de vakantie: leesboeken, boeken over vakantielanden, dieren, hobby’s, tijdschriften.

Zwijsen maakt ook speciale leesdoeboekjes voor kinderen in groep 1 t/m 5 voor in de zomervakantie. U kunt de leesdoeboekjes bestellen via onderstaande link: https://www.zwijsen.nl/zoeken?search=zomerlezen&type=All .

Tip 2: Lezen kun je overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die u wilt gaan bezoeken, een boekje over het land waar u naartoe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van uw kind. Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

Tip 3: Vertier tijdens het reizen
Voor lange autoritten of in het vliegtuig zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar ook een telefoon of tablet biedt mogelijkheden. Er zijn talrijke leuke (voor)leesapps beschikbaar. Denk ook aan luisterboeken om uw kinderen tijdens lange autoritten te laten wegdromen op de achterbank!

Vandaag hebben de kinderen een flyer ontvangen van de bibliotheek met informatie over de VakantieBieb-app. 

Vakantierooster inclusief lesvrije dagen

In onderstaand schema kunt u de vakanties aflezen en de lesvrije dagen.
herfstvakantie  21-10-19 t/m 25-10-19
kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20
voorjaarsvakantie 24-02-20 t/m 28-02-20
Goede vrijdag/pasen 10-04-20 t/m 13-04-20
meivakantie (incl. 5 mei)    27-04-20   t/m   08-05-20
Hemelvaart 21-05-20 t/m 22-05-20
Pinksteren 01-06-20    
zomervakantie 20-07-20 t/m 28-08-20
 
lesvrije dag na herfstvakantie  28-10-19
lesvrije dag voor kerstvakantie 20-12-19
lesvrije dag 29-01-20
lesvrije dag voor voorjaarsvakantie 21-02-20
lesvrije dag 02-04-20
lesvrije dag 22-06-20
lesvrije dag voor zomervakantie 17-07-20

Om over na te denken:

‘Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat’
 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT