Nieuwsbrief 11

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Volgende week zijn de kinderen een dag vrij. Het team gaat met elkaar kijken naar de
Citotoetsen van de kinderen. Wij gaan de toetsen analyseren en reflecteren op ons handelen. Zo kunnen we nieuwe actiepunten uitzetten.
Met de kinderen gaan we nieuwe doelen stellen om de komende periode aan te werken.

Fijne dag nog!

Het team van De Trinoom.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT