Slider 1
Slider 2
Slider 3
slider 4
Slider 5

Montessori

Leer mij het zelf doen

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Het doel van Maria Montessori bij de opvoeding van kinderen was dat het kind, eenmaal volwassen geworden, in staat is zelfstandig, als vrij mens zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Deze vrije mensen zouden uiteindelijk een betere samenleving tot stand moeten kunnen brengen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen een belangrijke plaats in. Dat dit aangeleerd moet worden is duidelijk. Werken aan deze vaardigheden zijn dan ook vanzelfsprekend binnen het montessorionderwijs. 

Nieuws

De Trinoom in kerstsfeer

In de week van 15 december worden alle leerlingen en hun ouders elke ochtend van harte welkom geheten onder prachtige kerstklanken. Een aantal leerlingen en leerkrachten hebben een kerstorkest/koor gevormd en brengen de mooiste kerstliedjes ten gehore. Zo loopt de school warm voor de kerstvieringen op donderdag 18 december met op dezelfde dag een kerstdiner als afsluiting. Na dit diner kunnen ouders en leerlingen gaan genieten van een wel verdiende kerstvakantie.